Korporacija za projektovanje i informatički inženjering d.o.o.
fi-7160 / fi-7180
detaljnije..
fi-7260 / fi-7280
detaljnije..
DMS - kompletna rešenja za digitalizaciju, upravljanje i arhiviranje dokumenata