Vojvode Šupljikca br. 39,
11000 BEOGRAD, SRBIJA
Tel: (+381 11) 2435-371, 2432-041
Tel: (+381 11) 2420-061, 3087-059
Tel/Fax: (+381 11) 3087-060
PIB: 100003558
E-mail: office@yumit.co.rs
web: http://www.yumit.co.rs
Yumit d.o.o. je zvanični distributer Silex mrežnih uređaja za Srbiju, Crnu Goru, BiH i Makedoniju.


Silex je vodeća svetska kompanija za integraciju mrežne printing tehnologije, a prepoznatljiv je i kao vodeći svetski isporučilac USB, serijskih i WLAN uređaja za umrežavanje.


-        Mrežni uređaji sa USB priključkom


-        Mrežni uređaji sa serijskim priključkom


-        Mrežni uređaj sa Audio-Video priključkom


-        Print Serveri


-        Access Point & Wireless Bridge & Converter

Korporacija za projektovanje i informatički inženjering d.o.o.
Silex partner